Έκδοση αδειών θήρας

Έκδοση Άδειας Νέου Κυνηγού

Για την απόκτηση άδειας νέου κυνηγού υπάρχει η εξής διαδικασία:

 Στην Αστυνομία (ασφάλεια)

Για απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση οπλοφορίας χρειάζεται:

 • Ιατρική βεβαίωση από παθολόγο, ψυχίατρο ή νευρολόγο.
 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες ατομικές φωτογραφίες.

Στο Δασαρχείο Βέροιας

 • Οι υποψήφιοι νέοι κυνηγοί πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας ή στο Δασαρχείο Βέροιας (τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων) ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις κρίσης ικανότητας των νέων κυνηγών.
 • Οι εξετάσεις στο Δασαρχείο Βέροιας για τη χορήγηση της βεβαίωσης ικανότητας γίνονται κάθε πρώτη και τρίτη ημέρα Δευτέρα του μήνα, ώρα 9.00 π.μ. και διάρκεια το ανώτερο 45 λεπτά.
 • Οι υποψήφιοι Νέοι Κυνηγοί εξετάζονται σε ερωτηματολόγια που μπορούν να προμηθευτούν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας ή να τα «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους μαζί με τις απαντήσεις τους στους συνδέσμους που βρίσκονται στο τέλος του άρθρου.
 • Κάθε κυνηγός εξετάζεται σε 1 από τα 10 φύλλα του ερωτηματολογίου και έχει δικαίωμα για τρία [3] λάθη, δηλαδή απαιτούνται δεκαεπτά [17] σωστές απαντήσεις για να θεωρηθεί ότι πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις.
 • Την ημέρα των εξετάσεων οι νέοι κυνηγοί πρέπει να φέρουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων νέων κυνηγών για το 2020:

 • 3 Αυγούστου και 24 Αυγούστου 2020
 • 7 Σεπτεμβρίου και 21 Σεπτεμβρίου 2020
 • 5 Οκτωβρίου και 19 Οκτωβρίου 2020
 • 9 Νοεμβρίου και 23 Νοεμβρίου 2020
 • 7 Δεκεμβρίου και 21 Δεκεμβρίου 2020

Στον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας

Αίτηση για χορήγηση άδειας θήρας χρειάζεται:

 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες ατομικές φωτογραφίες
 • Τη βεβαίωση από το Δασαρχείο ότι πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις νέων κυνηγών
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή της βεβαίωσης οπλοφορίας
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από τον οικείο δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας)
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Κάθε κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα επανεξετάζεται από την αρχή με τις διατάξεις περί νέων κυνηγών.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλαδος ή επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κυνηγετικός Σύλλογος Βέροιας: 2331027495
Δασαρχείο Βέροιας: 2313309640 – 2313309644
Ασφάλεια Βέροιας: 2331076656-7, 2331076653