Ιστορικό & Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο 2017 – 2019

2017-2019

Πρόεδρος: Σιδέρης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Καρυτόπουλος Αναστάσιος

Γεν. Γραμματέας: Κουπάντσης Θωμάς (2017-2018)
Τσιφλίδης Χαράλαμπος (2018-2019)

Κοσμήτορας: Χαρίσης Βασίλειος

Ταμίας: Τσίλης Παναγιώτης

Σύμβουλος: Μαυρόπουλος Φίλιππος

Σύμβουλος: Τσιφλίδης Χαράλαμπος (2017-2018)
Παναγιωτίδης Χρήστος (2018-2019)

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2015 – 2017

2015-2017

Πρόεδρος: Σιδέρης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Παγούρας Θωμάς

Γεν. Γραμματέας: Δεμερτζίδης Θεοχάρης

Κοσμήτορας: Κιάτσης Γεώργιος

Ταμίας: Τσίλης Παναγιώτης

Σύμβουλος: Γκιλιόπουλος Νικόλαος

Σύμβουλος: Σουρλόπουλος Βασίλειος

2013-2015

Πρόεδρος: Παπασάββας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Τσιάμης Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας: Καπρίνης Δημήτριος

Κοσμήτορας: Μουρατίδης Ιωάννης

Ταμίας: Τσίλης Παναγιώτης

Σύμβουλος: Μπουχτσής Τραϊανός

Σύμβουλος: Ορταντζόγλου Αθανάσιος

 

2011-2013

Πρόεδρος: Παπασάββας Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Τσέος Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας: Καπρίνης Δημήτριος

Κοσμήτορας: Ταγκαλίδης Ιωάννης

Ταμίας: Τσίλης Παναγιώτης

Σύμβουλος: Μπρανιώτης Κωνσταντίνος

Σύμβουλος: Γεωργιάδης Χαράλαμπος

Σύμβουλος: Νατσάλης Ιωάννης

Σύμβουλος: Τοσουνίδης Θεόδωρος

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 

2009-2011

Πρόεδρος: Δήμου Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Τσιτινίδης Χρήστος

Γεν. Γραμματέας: Παπασάββας Γεώργιος

Κοσμήτορας: Μαυρόπουλος Φίλιππος

Ταμίας: Παπαναγιώτου Αθανάσιος

Σύμβουλος: Λέφας Αντώνιος

Σύμβουλος: Γιαννόπουλος Γρηγόριος

Σύμβουλος: Ταγκαλίδης Ιωάννης

Σύμβουλος: Τσιάκαλος Σπύρος


2007-2009

Πρόεδρος: Δήμου Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Κακάσης Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας: Δάλλας Ιωάννης

Κοσμήτορας: Σούλας Θωμάς

Ταμίας: Παπαναγιώτου Αθανάσιος

Σύμβουλος: Ανδρεόπουλος Αθανάσιος

Σύμβουλος: Μαυρόπουλος Φίλιππος

Σύμβουλος: Μαρθόπουλος Δημήτριος

Σύμβουλος: Κιάτσης Γεώργιος


2005-2007

Πρόεδρος: Γαβριηλίδης Συμεών (2005-2006)

Πρόεδρος: Κοκκαλιάρης Απόστολος (2006 – 2007)

Αντιπρόεδρος: Γαβριηλίδης Συμεών (2006 – 2007)

Γεν. Γραμματέας: Βενετικίδης Χαράλαμπος

Κοσμήτορας: Κουτρουμάνης Γεώργιος

Ταμίας: Γαλανομάτης Εμμανουήλ

Σύμβουλος: Μουρατίδης Ιωάννης

Σύμβουλος: Κασιάρας Κωνσταντίνος

Σύμβουλος: Κακάσης Κωνσταντίνος

Σύμβουλος: Τσιάμης Γεώργιος


2003-2005

Πρόεδρος: Κακιρδάκης Κυριάκος

Αντιπρόεδρος: Δεμερτζίδης Θεοχάρης

Γεν. Γραμματέας: Βενετικίδης Χαράλαμπος

Κοσμήτορας: Ράδης Γεώργιος

Ταμίας: Γαλανομάτης Εμμανουήλ

Σύμβουλος: Μπρανιώτης Αντώνιος

Σύμβουλος: Ψηφάκης Αντώνιος

Σύμβουλος: Παπαδόπουλος Μιχάλης


2001-2003

Πρόεδρος: Κακιρδάκης Κυριάκος

Αντιπρόεδρος: Μπρανιώτης Αντώνιος

Γεν. Γραμματέας: Βουγιούκας Πέτρος

Κοσμήτορας: Ψηφάκης Αντώνιος

Ταμίας: Σαχλικίδης Δημήτριος

Σύμβουλος: Τσιάμης Γεώργιος

Σύμβουλος: Καραβίδας Ιωάννης

Σύμβουλος: Μέλλιος Χριστόδουλος/Δεμερτζίδης Θεοχάρης

Σύμβουλος: Κουτρουμάνης Γεώργιος


1999-2001

Πρόεδρος: Μέλλιος Χριστόδουλος

Αντιπρόεδρος: Τσαλικίδης Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας: Σύρπης Γρηγόριος

Κοσμήτορας: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Ταμίας: Καραχρήστος Αντώνιος

Σύμβουλος: Καραβίδας Ιωάννης

Σύμβουλος: Βουγιούκας Πέτρος

Σύμβουλος: Μπρανιώτης Σωτήριος

Σύμβουλος: Παπαδόπουλος Μιχάλης


1997-1999

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Μέλλιος Χριστόδουλος

Γεν. Γραμματέας: Σύρπης Γρηγόριος

Κοσμήτορας: Συρόπουλος Δημήτριος

Ταμίας: Καραχρήστος Αντώνιος

Σύμβουλος: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Σύμβουλος: Καραβίδας Ιωάννης

Σύμβουλος: Τσαλικίδης Ιωάννης

Σύμβουλος: Γουσιανόπουλος Ιωάννης


1995-1997

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Μέλλιος Χριστόδουλος

Γεν. Γραμματέας: Αλαγκιοζίδης Πέτρος

Κοσμήτορας: Μουρατίδης Θεοχάρης

Ταμίας: Σοφιανίδης Σάββας

Σύμβουλος: Πετρίδης Βασίλειος

Σύμβουλος: Συρόπουλος Δημήτριος

Σύμβουλος: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Σύμβουλος: Γιαννόπουλος Ευάγγελος


1994-1995

Πρόεδρος: Βαφείδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Τσέλιος Σπυρίδων

Γεν. Γραμματέας: Κακάσης Βασίλειος

Κοσμήτορας: Αλαγκιοζίδης Αθανάσιος

Ταμίας: Αμοιρίδης Χαράλαμπος

Σύμβουλος: Θυμιόπουλος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος: Περσίδης Απόστολος

Σύμβουλος: Λιακόπουλος Βασίλειος

Σύμβουλος: Παπαναστασίου Βασίλειος


1993-1994

Πρόεδρος: Πετρίδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Αλαγκιοζίδης Πέτρος

Γεν. Γραμματέας: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Κοσμήτορας: Παπαγιαννόπουλος Αντώνιος

Ταμίας: Αμοιρίδης Χαράλαμπος

Σύμβουλος: Μέλλιος Χριστόδουλος

Σύμβουλος: Λαζόπουλος Ιωάννης

Σύμβουλος: Χειμωνίδης Γεώργιος

Σύμβουλος: Σύρπης Γρηγόριος


1991-1993

Πρόεδρος: Πετρίδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Αλαγκιοζίδης Πέτρος

Γεν. Γραμματέας: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Κοσμήτορας: Σιακαβάρας Θεοδόσιος

Ταμίας: Αμοιρίδης Χαράλαμπος

Σύμβουλος: Χειμωνίδης Γεώργιος

Σύμβουλος: Τσακαλίδης Κωνσταντίνος

Σύμβουλος: Παπαγιαννόπουλος Αντώνιος

Σύμβουλος: Λαζόπουλος Ιωάννης


1989-1991

Πρόεδρος: Κακιρδάκης Κυριάκος

Αντιπρόεδρος: Μπρανιώτης Αντώνιος

Γεν. Γραμματέας: Αργυρίου Φώτιος

Κοσμήτορας: Κεχαγιάς Βασίλειος/Τσακαλίδης Κωνσταντίνος

Ταμίας: Ζάννος Αναστάσιος

Σύμβουλος: Γιαννακοβίτης Εμμανουήλ

Σύμβουλος: Πετρίδης Βασίλειος

Σύμβουλος: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Σύμβουλος: Βαφείδης Κωνσταντίνος


1987-1989

Πρόεδρος: Αμοιρίδης Χαράλαμπος/Πετρίδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Μπρανιώτης Αντώνιος

Γεν. Γραμματέας: Χειμωνίδης Γεώργιος/Μαλέζογλου Στυλιανός

Κοσμήτορας: Παπαγεωργόπουλος Θωμάς

Ταμίας: Μπαμπανέλος Ευάγγελος

Σύμβουλος: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Σύμβουλος: Ανδρεόπουλος Αθανάσιος


1985-1987

Πρόεδρος: Πετρίδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Αλαγκιοζίδης Αθανάσιος

Γεν. Γραμματέας: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Κοσμήτορας: Καραβίδας Ιωάννης/Ματσκάκης Συμεών

Ταμίας: Ιντζεβίδης Αρχιμήδης

Σύμβουλος: Κακάσης Βασίλειος

Σύμβουλος: Χειμωνίδης Γεώργιος

Σύμβουλος: Ανδρεόπουλος Ανδρέας

Σύμβουλος: Τσιτσερδώνης Εμμανουήλ


1983-1985

Πρόεδρος: Πετρίδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Γεν. Γραμματέας: Αλαγκιοζίδης Αθανάσιος

Κοσμήτορας: Καραβίδας Ιωάννης

Ταμίας: Ιντζεβίδης Αρχιμήδης

Σύμβουλος: Κακάσης Βασίλειος

Σύμβουλος: Ανδρεόπουλος Ανδρέας

Σύμβουλος: Κασάπης Απόστολος

Σύμβουλος: Παλουκίδης Αντώνιος


1981-1983

Πρόεδρος: Πετρίδης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Κακάσης Βασίλειος

Γεν. Γραμματέας: Αμοιρίδης Χαράλαμπος

Κοσμήτορας: Καραβίδας Ιωάννης

Ταμίας: Μπεμπέτσος Στυλιανός

Σύμβουλος: Ανδρεόπουλος Ανδρέας

Σύμβουλος: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Σύμβουλος: Αλαγκιοζίδης Αθανάσιος

Σύμβουλος: Παλουκίδης Αντώνιος


1979-1981

Πρόεδρος: Τριανταφυλλίδης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος: Πετρίδης Βασίλειος

Γεν. Γραμματέας: Αμοιρίδης Χαράλαμπος

Κοσμήτορας: Ιακωβίδης Κλεάνθης

Ταμίας: Μπεμπέτσος Στυλιανός

Σύμβουλος: Παλουκίδης Αντώνιος

Σύμβουλος: Ραφτόπουλος Θεόδωρος

Σύμβουλος: Αλαγκιοζίδης Αθανάσιος

Σύμβουλος: Κακάσης Βασίλειος


1977-1979

Πρόεδρος: Περδίκης Δημοσθένης

Αντιπρόεδρος: Γκαντούτσιος Λάζαρος

Γεν. Γραμματέας: Βαφείδης Σωκράτης

Κοσμήτορας: Παπαδόπουλος Μηνάς

Ταμίας: Λάσκαρης Βασίλειος

Σύμβουλος: Θεοδωρόπουλος Δημήτριος

Σύμβουλος: Γανόπουλος Σπύρος

Σύμβουλος: Βαφείδης Κωνσταντίνος

Σύμβουλος: Καρανάτσιος Κωνσταντίνος