Ο Σκοπός των Κυνηγετικών Οργανώσεων

Με βάση τα όσα αναφέρονται σχετικά στο Δασικό Κώδικα, σκοπός των Κυνηγετικών Οργανώσεων είναι η οργάνωση και κυνηγετική κατάρτιση των κυνηγών και η συμβολή τους στις προσπάθειες της Πολιτείας που αποσκοπούν στη διατήρηση, ανάπτυξη και προστασία του θηραματικού πλούτου της Ελλάδας.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις οφείλουν να βοηθούν τις Δασικές Αρχές σε κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τη θήρα και τα θηράματα και να τους παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία και συνδρομή.

Σκοπός της δημιουργίας της ιστοσελίδας του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, εκτός από τα παραπάνω είναι η πιο άμεση επαφή και η πληρέστερη, τακτική ενημέρωση για τα μέλη του Συλλόγου αλλά και ευρύτερα.

Οι θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας του Κ. Σ. Βέροιας έχουν διαμορφωθεί με πρόθεση να καλύπτουν όσο το δυνατό πληρέστερα τις παραπάνω αρχές.