Καλημάνα – Vanellus vanellus

Διαστάσεις

Μήκος σώματος: 28 – 31 cm
Άνοιγμα φτερών: 67 – 72 cm
Βάρος : 150 – 310 gr.

Γνωρίσματα

Ασπρόμαυρο πουλί στο μέγεθος του περιστεριού, φέρει ανασηκωμένο λοφίο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Κατά τη διάρκεια πτήσης τα φτερά φαίνονται μεγάλα και στρογγυλεμένα στις άκρες.

Γεωγραφική εξάπλωση

Κοινό είδος στην Ευρώπη και την Ασία. Επιδημητικό στη Δυτική και Νότια Ευρώπη, ενώ οι πληθυσμοί την Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης μεταναστεύουν νοτιότερα το χειμώνα.

Ενδιαίτημα – Αναπαραγωγή

Τη συναντάμε σε αγροτικές περιοχές, σε υγρολίβαδα και σε λασπώδεις περιοχές. Φωλιάζει στο έδαφος σε κοιλότητα που κατασκευάζει και στρώνει με βλάστηση. Γεννάει μια φορά το χρόνο 2 – 5 αβγά που επωάζουν και τα δύο φύλα για 24 – 34 ημέρες.

Τροφή

Τρέφεται με έντομα και σκουλήκια που συλλέγει από την επιφάνεια του εδάφους.

Κυνήγι

Την περιμένουμε υπομονετικά στις περιοχές που γνωρίζουμε ότι αναζητάει την τροφή της (υγρολίβαδα, λασπώδεις περιοχές στις όχθες λιμνών κ.λ.π.). Σε άλλες χώρες τις Ευρώπης επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τόσο τεχνητών ομοιωμάτων όσο και ζωντανών πουλιών για την προσέλκυση των κοπαδιών στα καρτέρια. Χρησιμοποιούμε τσοκαρισμένα όπλα και φυσίγγια Νο 6-8.

Πηγή: Στ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

Φωτογραφία: Νίκος Παπαιωάννου, www.hunter.gr