Καρακάξα – Pica pica

Διαστάσεις

  • Μήκος σώματος:  46  cm
  • Βάρος:  200 – 250 gr.

Γνωρίσματα

Ασπρόμαυρο πουλί με μακριά μαυροπράσινη ουρά.

Γεωγραφική εξάπλωση

Είδος που εξαπλώνεται στην Ευρώπη, την Ασία, τη βόρεια Αφρική και τη Βόρεια Αμερική. Επιδημητικό είδος στη χώρα μας.

Ενδιαίτημα – αναπαραγωγή

Προτιμάει τις ανοικτές εκτάσεις με διάσπαρτα δέντρα και τις άκρες των δασικών εκτάσεων. Συχνά τη συναντάμε κοντά σε δρόμους και σκουπιδότοπους. Φωλιάζει σε δέντρα, ενώ συχνά χρησιμοποιεί και κτίρια. Η φωλιά της αποτελείται από κλαδιά με τα οποία σχηματίζει και υποτυπώδη σκεπή. Γεννάει μια φορά το χρόνο 5 – 8 αβγά που επωάζει το θηλυκό για 17 – 18 ημέρες.

Τροφή

Τρέφεται με έντομα (κυρίως το καλοκαίρι), με πτώματα, με υπολείμματα σκουπιδιών, με αβγά ή με νεαρά άτομα άλλων ειδών πτηνοπανίδας κ.λπ.

Κυνήγι

Την κυνηγάμε με καρτέρι κοντά στις θέσεις που συνηθίζει να κουρνιάζει. Οι καρακάξες μιας περιοχής κουρνιάζουν σε συγκεκριμένα δέντρα και κάθε απόγευμα έως το σούρουπο ακολουθούν πάντα την ίδια διαδρομή.

Πηγή: Στ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Γκάσιος