Θηροφυλακή

Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων

Η ίδρυση του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον. Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες έχουν καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων εξομοιούμενοι με τους Δασοφύλακες του Δημοσίου (Ν.Δ. 86/69 άρθρο 267) και αποτελούν πραγματική ασπίδα προστασίας για τη φύλαξη της άγριας ζωής. Η στελεχωμένη και εξοπλισμένη Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, τους τοπικούς Κυνηγετικούς Συλλόγους, αλλά και άλλους φορείς, αποτελεί ήδη ένα καταξιωμένο Σώμα που εργάζεται και δραστηριοποιείται μέσα στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, καθώς και σε άλλες φυσικές περιοχές. Η οικονομική στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας του Σώματος της Θηροφυλακής έγινε με χρήματα που προέρχονται αποκλειστικά από τους Έλληνες κυνηγούς.

Λειτουργία του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.
Η λειτουργία του Σώματος Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της ΣΤ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2000. Αποτελείται σήμερα από 64 Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί σε κάθε Νομό της Μακεδονίας Θράκης, στην αντίστοιχη έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου. Η ορκωμοσία των πρώτων 48 Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων έγινε το Φεβρουάριο του 2000 από τον Διευθυντή Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ακολούθησε στη συνέχεια, και η αναγνώριση της ιδιότητας τους και από τις υπόλοιπες δύο Περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης. Με τον τρόπο αυτό οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες μπορούν και ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλη την έκταση αρμοδιότητας της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ. Το ίδιο ισχύει για τους υπόλοιπους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες

Ο θεσμός της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής αποτελεί ουσιαστικά μια καινοτομία, που προτάθηκε και υλοποιήθηκε από τις κυνηγετικές οργανώσεις, όπου για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ένα οργανωμένο Σώμα Θηροφυλακής σε μόνιμη βάση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο θεσμός της θηροφύλαξης από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις είχε καθιερωθεί αρκετά χρόνια πριν, με τον Νόμο 86/1969 (Δασικός Κώδικας).

Έτσι μπορούμε να πούμε πως η ίδρυση της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, αποτελεί ουσιαστικά την αναγνώριση της προσπάθειας και του έργου που έχουν επιτελέσει και συνεχίζουν να επιτελούν, αρκετά χρόνια τώρα οι Κυνηγετικές Οργανώσεις, στον τομέα της φύλαξης της άγριας πανίδας, αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Αποτέλεσμα ήταν, η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης να στελεχωθεί με προσωπικό όπου παρουσιάζει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να αντεπεξέλθει στο έργο για το οποίο προορίζεται.

Σήμερα η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ απασχολεί 61 Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες, ενώ καλύπτει το κόστος μισθοδοίας για  την απασχόληση θηροφυλάκων στις περιοχές όπου δεν υπάρχει σήμερα ομοσπονδιακός θηροφύλακας (δηλαδή στις περιοχές Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Μουδανιών, Σερβίων και Βελβενδού, Πολυκάστρου), ενώ ενισχύει οικονομικά τους Κυνηγετικούς Συλλόγους για την πρόσληψη θηροφύλακα σε περισσότερες από 40 θέσεις εργασίας. Το τεράστιο αυτό έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κυνηγό, με βαση τις τακτικές και πρόσθετες εισφορές των μελών των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων.

Πηγή (Στ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης)

Σύστημα παρακολούθησης στόλου οχημάτων Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

Ασφάλεια για τους θηροφύλακες, εξασφάλιση της περιουσίας της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ και αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής

«Ο Θηροφύλακας δεν περνάει ποτέ από την περιοχή μας»

«Ποτέ δεν έχετε ελέγξει το καρτέρι μπεκάτσας»

Αυτά και άλλα πολλά παρόμοια είναι μερικά από τα ζητήματα που καλείται η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ να απαντήσει σε κυνηγούς πολλές φορές κατά την κυνηγετική και μη περίοδο. Η διερεύνηση, για παράδειγμα, του πόσες φορές έχει περάσει η Θηροφυλακή από σημεία ενδιαφέροντος ήταν κάτι που μπορούσε να απαντηθεί, αλλά χρειαζόταν αρκετές εργατοώρες για να ελεγχθούν τα βιβλία κίνησης των θηροφυλάκων και να μετρηθούν οι επισκέψεις τους σε αυτά. Από την άλλη, δεν υπήρχε, πέρα από την κινητή τηλεφωνία, άλλο μέσο επόπτευσης και εύρεσης του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα, τόσο για εντοπισμό του σε περίπτωση κινδύνου του, όσο και σε περίπτωση ενίσχυσής του σε περιστατικό λαθροθήρας. Για περιπτώσεις σαν και αυτές, αλλά και για πολλές άλλες που θα εξηγηθούν σε αυτό το κείμενο, η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ προέβη σε διακήρυξη και τελικά σε προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης του στόλου οχημάτων της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής.

Ανάδοχος η εταιρία iLink

Τη βέλτιστη προσφορά στη διακήρυξη της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ έκανε η εταιρία iLink, η οποία υπερίσχυσε στα σημεία άλλων τεσσάρων προσφορών από αξιόλογες εταιρίες του χώρου. Η εν λόγω εταιρία είναι διακεκριμένη στον τομέα των συστημάτων παρακολούθησης στόλου οχημάτων, έχοντας προμηθεύσει με το σύστημά της, το PowerFleet, μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδας που χρησιμοποιούν στόλους οχημάτων στην παραγωγική τους διαδικασία. Το γεγονός πως το λογισμικό του συστήματος είναι κατασκευασμένο από την ίδια την εταιρία, το κάνει πλήρως παραμετροποιήσιμο, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ ώστε να δημιουργήσει ένα σύστημα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της.

Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος

Κάθε όχημα είναι εφοδιασμένο εσωτερικά με συσκευή εντοπισμού GPS, η οποία έχει τη δυνατότητα καταγραφής σημαντικών εποπτικών στοιχείων της κίνησης του οχήματος (όπως ταχύτητα για παράδειγμα). Επίσης, σε κάθε όχημα έχουν τοποθετηθεί δύο κουμπιά. Το ένα αποτελεί το κουμπί «πανικού» (ασφάλειας): με το πάτημά του από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα υπάρχει άμεση ειδοποίηση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ ότι κάτι συμβαίνει στον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται άμεση επισκόπηση (σε πραγματικό χρόνο) της περιοχής κινδύνου και ειδοποιείται και αποστέλλεται προς βοήθεια ο πλησιέστερος, ή οι πλησιέστεροι θηροφύλακες, ή κάποιο άλλο σώμα ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική) ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα του περιστατικού. Το δεύτερο κουμπί αποτελεί το κουμπί μηνύσεων: με το πάτημά του από το θηροφύλακα δημιουργείται στίγμα πάνω στο χάρτη που αποτυπώνει το σημείο που έγινε το περιστατικό λαθηροθήρας. Μέσω του χαρακτηριστικού αυτού, η ΣΤ ΚΟΜΑΘ έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τη χωρική κατανομή της παραβατικής συμπεριφοράς και, με βάση αυτή την παρατήρηση, να ενισχύει συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα για περιστατικά λαθροθήρας. Όπως γίνεται κατανοητό, μέσω αυτών των βασικών χαρακτηριστικών αυξάνεται σημαντικά η επιχειρησιακή ικανότητα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της ΣΤ ΚΟΜΑΘ, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων.

Άλλα χαρακτηριστικά

Ταυτόχρονα η ΣΤ ΚΟΜΑΘ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και άλλα στατιστικά, όπως τα διανυθέντα χιλιόμετρα, το ιστορικό διαδρομών και τις μέγιστες ταχύτητες των οχημάτων. Κάνοντας χρήση αυτών των στατιστικών θα είναι σε θέση να δίνει συμβουλές στους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες για βελτιστοποίηση των κινήσεών τους. Αυτό εκτιμάται ότι θα προσφέρει αύξηση των χιλιομέτρων που θα μπορούν να διανύουν τα οχήματα της Θηροφυλακής, προσφέροντας ακόμη καλύτερη φύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος αυτή την περίοδο που η τιμή των καυσίμων βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό. Επίσης, η ΣΤ ΚΟΜΑΘ διασφαλίζεται και σε λιγότερο πιθανά περιστατικά, τα οποία, όμως, εμπεριέχουν υψηλό κόστος σε περίπτωση που συμβούν: σε περίπτωση κλοπής ενός οχήματος της Θηροφυλακής θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσου εντοπισμού του, αφού θα παρατηρείται σε πραγματικό χρόνο στο χάρτη πού αυτό κινείται, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης ενός οχήματος, θα είναι πάντα δυνατό να διαπιστωθούν κάποιες από τις συνθήκες που συνετέλεσαν σε αυτή.

Συμπερασματικά

Με την αγορά του συστήματος παρακολούθησης στόλου οχημάτων η ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ αυξάνει την επιχειρησιακή ικανότητα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, δίνοντάς της τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμα σημαντικότερο έργο από αυτό που ήδη προσφέρει, αυξάνει την ασφάλεια των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων, ενώ διασφαλίζει την περιουσία της, δηλαδή τα χρήματα που οι κυνηγοί-μέλη της έδωσαν από το υστέρημά τους τις δύσκολες αυτές εποχές. Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις για να βοηθηθούν και άλλοι φορείς, όπως η Πυροσβεστική, μέσω της καταγραφής αχαρτογράφητων δρόμων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ευκολότερη πρόσβαση σε περιοχές με δασικές πυρκαγιές.