Απελευθέρωση ορεινών περδικών 2020

Απελευθέρωση ορεινών περδικών 2020

Η διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, στα πλαίσια των φιλοθηραματικών δράσεων που υλοποιεί, πραγματοποίησε απελευθέρωση τριάντα ορεινών περδίκων στα τέλη Αυγούστου, σε τέσσερις επιλεγμένους κατάλληλους βιότοπους στην περιοχή ευθύνης του.

Η φετινή χρονιά φαίνεται να είναι καλύτερη από τις δύο περσινές, σε ότι αφορά στην πληθυσμιακή αφθονία του είδους στην περιοχή, σύμφωνα με μαρτυρίες κυνηγών μελών του συλλόγου μας.

Δεν έχουμε τις απώλειες νεοσσών που είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια οι οποίες εκτιμάται πως οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την εποχή της αναπαραγωγής.

Θυμίζουμε στα μέλη μας πως η θήρα ορεινής πέρδικας επιτρέπεται από πρώτη Οκτωβρίου ως 15 Δεκεμβρίου, και μόνο κατά τις ημέρες Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, ενώ το ημερήσιο όριο κάρπωσης είναι δύο πέρδικες ανά κυνηγό.

Ειδικά για φέτος η πρώτη επιτρεπόμενη μέρα για τη θήρα της ορεινής πέρδικας είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και τελευταία μέρα η Κυριακή 13 Δεκεμβρίου.

Tagged: , , ,