Ερωτηματολόγια εξετάσεων νέων κυνηγών

Ερωτηματολόγια εξετάσεων νέων κυνηγών

Δημοσιεύουμε συνημμένα τα ερωτηματολόγια των εξετάσεων νέων κυνηγών καθώς και τον πίνακα με τις ορθές απαντήσεις για τους υποψήφιους νέους κυνηγούς. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στο Δασαρχείο Βέροιας για το 2020, είναι προγραμματισμένες για τις 24 Αυγούστου, 7 και 21 Σεπτεμβρίου, 5 και 19 Οκτωβρίου, 9 και 23 Νοεμβρίου και 7 και 21 Δεκεμβρίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν αίτηση τουλάχιστον 4 μέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων την οποία μπορούν να βρούνε στα γραφεία του Συλλόγου (γίνεται και τηλεφωνικά). Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα στις 9 το πρωί κάθε προγραμματισμένης ημερομηνίας και οι υποψήφιοι πρέπει να πηγαίνουν στο Δασαρχείο για τις εξετάσεις με την ταυτότητά τους.