Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κ.Σ. Βέροιας

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κ.Σ. Βέροιας

Καλούνται όλα τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη 12η Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. στην Βέροια, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Έκθεση Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής.
2) Έγκριση Απολογισμού 2019.
3) Έγκριση Προϋπολογισμού 2020.
4) Ανακοινώσεις – προτάσεις.
Ο τόπος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα ορισθεί ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες που θα ισχύουν την συγκεκριμένη ημερομηνία, επομένως θα υπάρχει ανάλογη έγκαιρη ενημέρωση των μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών θα επαναληφθεί στις 19 Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συλλόγου.

Tagged: , , , , ,