Χορηγήσεις ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον αγροτικό τομέα

Χορηγήσεις ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το τελευταίο διάστημα εκδόθηκαν τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με «χορηγήσεις ενισχύσεων ήσσονος σημασίας» στον αγροτικό τομέα, που αφορούν και την περιοχή μας. Δε μπορούμε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο των παραπάνω αποφάσεων, αλλά με δεδομένο το γεγονός πως πολλοί κυνηγοί μέλη του Συλλόγου μας είναι αγρότες, κρίναμε σκόπιμο να σας μεταφέρουμε την παραπάνω πληροφορία. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά Φ.Ε.Κ.

Κ.Υ.Α. 1318/331117/19-12-2019: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στους παραγωγούς όλης της χώρας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 352/24-12-2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019), ΦΕΚ4739/Β/20-12-2019.

Κ.Υ.Α. 1316/331039/19-12-2019: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα σε καπνοπαραγωγούς της ποικιλίας «Κατερίνη» και της ποικιλίας «Μπασμάς» στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λαρίσης, Πέλλης, Πιερίας, Τρικάλων, Φλωρίνης και Χαλκιδικής, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 352/24-12-2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019), ΦΕΚ4739/Β/20-12-2019.

Κ.Υ.Α. 1317/331092/19-12-2019: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα στους παραγωγούς Αμυγδάλων όλης της χώρας, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 352/24-12-2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019), ΦΕΚ4739/Β/20-12-2019.