Έκδοση άδειας θήρας – δικαιολογητικά

Έκδοση άδειας θήρας – δικαιολογητικά

Έκδοση αδειών θήρας
Έκδοση Άδειας Νέου Κυνηγού

Για την απόκτηση άδειας νέου κυνηγού υπάρχει η εξής διαδικασία:
Στην Αστυνομία (ασφάλεια)

Για απόκτηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση οπλοφορίας χρειάζεται:

Ιατρική βεβαίωση από παθολόγο, ψυχίατρο ή νευρολόγο.
Δύο πρόσφατες έγχρωμες ατομικές φωτογραφίες.

Στο Δασαρχείο Βέροιας

Οι υποψήφιοι νέοι κυνηγοί πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας ή στο Δασαρχείο Βέροιας (τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων) ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις κρίσης ικανότητας των νέων κυνηγών.
Οι εξετάσεις στο Δασαρχείο Βέροιας για τη χορήγηση της βεβαίωσης ικανότητας γίνονται δύο φορές το μήνα , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. και διάρκεια το ανώτερο 45 λεπτά.
Οι υποψήφιοι Νέοι Κυνηγοί εξετάζονται σε ερωτηματολόγια που μπορούν να προμηθευτούν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας ή να τα «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους μαζί με τις απαντήσεις τους στο σύνδεσμο που ακολουθεί – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ
Κάθε κυνηγός εξετάζεται σε 1 από τα 10 φύλλα του ερωτηματολογίου και έχει δικαίωμα για τρία [3] λάθη, δηλαδή απαιτούνται δεκαεπτά [17] σωστές απαντήσεις για να θεωρηθεί ότι πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις.
Την ημέρα των εξετάσεων οι νέοι κυνηγοί πρέπει να φέρουν μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων νέων κυνηγών για το 2019:

23 Σεπτεμβρίου 2019
7 Οκτωβρίου και 21 Οκτωβρίου 2019
4 Νοεμβρίου και 18 Νοεμβρίου 2019
2 Δεκεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου 2019

Τα ερωτηματολόγια για τις εξετάσεις νέων κυνηγών μπορείτε να τα προμηθευτείτε στο γραφείο του Κ.Σ. Βέροιας, ή να τα δείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

Στον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας

Αίτηση για χορήγηση άδειας θήρας χρειάζεται:

Δύο πρόσφατες έγχρωμες ατομικές φωτογραφίες
Τη βεβαίωση από το Δασαρχείο ότι πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις νέων κυνηγών
Φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ή της βεβαίωσης οπλοφορίας
Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από τον οικείο δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας)

Κάθε κυνηγός που δεν έχει ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια, θα θεωρείται νέος κυνηγός και θα επανεξετάζεται από την αρχή με τις διατάξεις περί νέων κυνηγών.
Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κυνηγετικός Σύλλογος Βέροιας: 2331027495
Δασαρχείο Βέροιας: 2313309640 – 2313309644
Ασφάλεια Βέροιας: 2331076656-7, 2331076653