Ρυθμιστική 2019 – 2020

Ρυθμιστική 2019 – 2020

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 3137/Β/2019 με τη Ρυθμιστική 2019-2020 και τις συνδρομές των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Εκκρεμεί η δημοσίευση του ΦΕΚ με τα τέλη υπέρ Δημοσίου για να καθοριστεί η τιμή της φετινής άδειας θήρας.
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε πίνακα θηρεύσιμων ειδών για την Κυνηγετική Περίοδο 2019-2020, πατώντας δεξί κλικ και επιλέγοντας προβολή εικόνας.