Η νέα διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας

Η νέα διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 14ης Απριλίου 2019, είναι η εξής:

1.Πρόεδρος: Παϊσιάδης Δημήτριος
2.Αντιπρόεδρος: Ζιάκος Αδάμος
3.Γεν. Γραμματέας: Κουπάντσης Θωμάς
4.Κοσμήτορας: Μαυρόπουλος Νικόλαος
5.Ταμίας: Τυφλίδης Αναστάσιος
6.Σύμβουλος: Βουγιούκας Πέτρος
7.Σύμβουλος: Λέφας Αντώνιος

Ελεγκτική Επιτροπή
1.Μέλος: Καπρίνης Δημήτριος
2.Μέλος: Χαρίσης Ηλίας
3.Μέλος: Βακαλφώτης Χρήστος

Tagged: , ,