Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Κ.Σ. Βέροιας με αρχαιρεσίες

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Κ.Σ. Βέροιας με αρχαιρεσίες

Καλούνται όλα τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες την 7η Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μακροχωρίου (πρώην Δημαρχείο Αποστόλου Παύλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Εκλογή έξι [6] μελών Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία.
3) Εκλογή δύο [2] μελών Ελεγκτικής Επιτροπής, με διετή θητεία.
4) Ανακοινώσεις – Προτάσεις.
Σε περίπτωση αναβολής της Συνέλευσης των μελών, από έλλειψη απαρτίας, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 14 Απριλίου 2019, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συλλόγου.

Tagged: , , , ,