Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων στη Βέροια

Απαγορεύσεις θήρας λόγω χιονοπτώσεων στη Βέροια

Με αφορμή την πρώτη (σήμερα 3/1/2019) χιονόπτωση στα πεδινά της περιοχής, στη διάρκεια της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου, δημοσιεύουμε το κείμενο της απόφασης του Δασαρχείου Βέροιας, σχετικά με το πότε θα ισχύει απαγόρευση στην άσκηση της θήρας λόγω καιρικών φαινομένων.
Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Δασαρχείου Βέροιας τις επόμενες μέρες (εργάσιμες): 2313309637

«Απαγορεύουμε, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας, την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων (τριχωτών και πτερωτών),σε περίπτωση
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνέπεια αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των θηραμάτων, καθώς και σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένης διάρκειας δυσμενών για τα πτηνά καιρικών
συνθηκών (χιόνια – παγετός).
Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019.
Για την εφαρμογή της αρμόδια είναι τα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δήμων της περιοχής μας , των κυνηγετικών
οργανώσεων και κάθε φιλόνομος πολίτης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βέροια 25 Οκτωβρίου 2018
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Δασαρχείου Βέροιας
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ»

Πηγή:
ΦΕΚ: 5258/Β/2018

Για τον Κ.Σ. Βέροιας,
Α. Γκάσιος, Δασολόγος, MSc
Επιστημονικός Συνεργάτης ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ