Εκτοπίζει η πεδινή την ορεινή πέρδικα;

Εκτοπίζει η πεδινή την ορεινή πέρδικα;

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη της κυνηγετικής περιόδου της ορεινής πέρδικας, μου ζητήθηκε από τον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, κ. Σιδέρη Αθανάσιο, να εκφράσω τη γνώμη μου σχετικά με το αν εκτοπίζει ή όχι η πεδινή την ορεινή πέρδικα στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Ημαθίας.

Η συζήτηση αυτή είναι παλιά και οφείλεται στο γεγονός πως στη χώρα μας οι πεδινές πέρδικες, σε αρκετές περιοχές απαντούν σε μεγάλα υψόμετρα (2.200 μ. στο γράμμο, το μεγαλύτερο υψόμετρο στο οποίο έχει βρεθεί πεδινή πέρδικα), με αποτέλεσμα να συνυπάρχουν με τις ορεινές πέρδικες.

Στη σχετική αναζήτηση σε επιστημονικές έρευνες επί του θέματος στο διαδίκτυο, καθώς και στις σχετικές συνομιλίες με συναδέλφους μου, δε βρέθηκε καμία ένδειξη πως η πεδινή πέρδικα εκτοπίζει την ορεινή.

Το ίδιο προκύπτει και από τις πολλές μαρτυρίες έμπειρων κυνηγών αλλά και από την προσωπική μου εμπειρία, η οποία πηγάζει τόσο από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, όσο και από τις επισκέψεις που έχω κάνει κυρίως στο Βέρμιο και το Άσκιο (Σνιάτσικο).

Λαμβάνοντας υπόψη τώρα τους βιολογικούς παράγοντες, η πεδινή πέρδικα υστερεί σημαντικά σε μέγεθος και βάρος σε σχέση με την ορεινή, ενώ ειδικά οι πεδινές πέρδικες που ζούνε σε μεγάλα υψόμετρα, έχουν κατά κανόνα μικρότερο βάρος και μέγεθος σε σχέση με τις πεδινές πέρδικες των περιοχών με χαμηλό υψόμετρο. Ο ανταγωνισμός επομένως σε επίπεδο μεγέθους (που επηρεάζει την κατάληψη των καλύτερων θέσεων κ.λ.π.) μάλλον θα πρέπει να αποκλειστεί.

Από κει και πέρα, υπάρχει στην πανίδα ο τροφικός ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών ειδών. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη ζωοχωρητικότητα μίας περιοχής, δηλαδή το πόσα άτομα από ένα είδος μπορεί να συντηρήσει μία περιοχή.

Οι πυκνότητες της ορεινής αλλά και της πεδινής πέρδικας στο Βέρμιο είναι τέτοιες που θεωρώ πως δεν τίθεται θέμα τροφικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο ειδών. Ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις που βρίσκονται πολύ κοντά κάποια κοπάδια ορεινών με κάποια κοπάδια πεδινών περδίκων, αυτά διαλέγουν διακριτά διαφορετικές θέσεις. Οι πεδινές θα διαλέξουν πιο χορταριασμένες θέσεις και με πιο ήπιες κλίσεις, ενώ οι ορεινές θα διαλέξουν τις πιο βραχώδεις και με μεγαλύτερες κλίσεις.

Εξαιρέσεις υπάρχουν και έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς, αλλά οι σχετικές μαρτυρίες επιβεβαιώνουν την εκτίμηση πως πρόκειται για εξαιρέσεις που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Με βάση τα παραπάνω, η υπόθεση του εκτοπισμού της ορεινής από την πεδινή πέρδικα, ειδικά στην περιοχή μας θεωρώ πως δεν τεκμαίρεται, μιας και δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά ούτε και ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

Η συζήτηση βέβαια παραμένει ανοιχτή και τόσο ο Κυνηγετικός Σύλλογος Βέροιας όσο και εγώ προσωπικά, είμαστε στη διάθεση των κυνηγών που ασχολούνται με τις πέρδικες σε περίπτωση που έχουν να προσθέσουν κάτι είτε προς επιβεβαίωση είτε προς αναίρεση των όσων αναφέρθηκαν.

Για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Βέροιας,

Αλέξανδρος Γκάσιος,

Επιστημονικός Συνεργάτης Στ΄ΚΟΜΑΘ,

Δασολόγος, Msc Θηραματοπόνος

Tagged: , , , ,