Πρώτη πετυχημένη αναπαραγωγή ορεινής πέρδικας

Πρώτη πετυχημένη αναπαραγωγή ορεινής πέρδικας

Η διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως μετά από τρία χρόνια συνεργασίας και επίπονων προσπαθειών με το κρατικό εκτροφείο Νάουσας, έχουμε την πρώτη πετυχημένη αναπαραγωγή ορεινής πέρδικας. Φέτος, λοιπόν, έχουμε περισσότερες από εκατό νεαρές ορεινές πέρδικες, οι οποίες έχουν φτάσει σε ηλικία που θεωρείται ασφαλής για την επιβίωσή τους. Τα νεαρά περδικόπουλα θα παραμείνουν ως γεννήτορες στο εκτροφείο και ευελπιστούμε πως του χρόνου θα είμαστε σε θέση να απελευθερώσουμε τα πρώτα πουλιά.

Tagged: , , , , ,