Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας

Μετά την αποχώρηση του κ. Κουπάντση Θωμά από τη θέση του γενικού γραμματέα, το διοικητικό συμβούλιο προχώρησε σε ανακατανομή αξιωμάτων. Η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας είναι η εξής: Σιδέρης Αθανάσιος (Πρόεδρος), Καρυτόπουλος Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος), Τσιφλίδης Χαράλαμπος (Γεν. Γραμματέας), Χαρίσης Βασίλειος (Κοσμήτορας), Τσίλης Παναγιώτης (Ταμίας), Μαυρόπουλος Φίλιππος – Παναγιωτίδης Χρήστος (Σύμβουλοι).

Tagged: , ,