Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες των μελών της ΣΤ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης, που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ής Μαΐου 2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε απ’ αυτήν, συγκροτήθηκε σε Σώμα στην υπ’ αριθ. 699/23-05-2018 Συνεδρίασή του και αποτελείται από τους παρακάτω :

Πρόεδρος : Πολυχρόνης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος : Τζίμας Αστέριος
Γεν. Γραμματέας : Καλογεράκος Νικόλαος
Ταμίας : Μυλόπουλος Θεόφιλος
Σύμβουλοι: : Γεωργιάδης Ιωάννης
Σερραίος Λοΐζος
Τσιώμπρας Νικόλαος

Υπεύθυνος Θηροφυλακής: Τσιώμπρας Νικόλαος

Πηγή:Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης