Πρόσκληση των μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας

Πρόσκληση των μελών στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας

Το διοικητικό συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας καλεί όλα τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μακροχωρίου (πρώην Δημαρχείο Αποστόλου Παύλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Έκθεση Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής.
2) Έγκριση Απολογισμού 2017.
3) Έγκριση Προϋπολογισμού 2018.
4) Ανακοινώσεις-Προτάσεις.
Σε περίπτωση αναβολής της Συνέλευσης των μελών, από έλλειψη απαρτίας, αυτή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27 Μαΐου 2018, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.

Tagged: , , ,