Ιδρύθηκε φορέας διαχείρισης Βερμίου

Ιδρύθηκε φορέας διαχείρισης Βερμίου

Με το νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 – 20.02.2018) με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ιδρύθηκε Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Έδεσσα του Νομού Πέλλας.

Το όρος Βέρμιο, από το 1997 προτάθηκε να χαρακτηριστεί «Τοπος κοινοτικής σημασίας» (SCI), κάτι το οποίο τελικά έγινε το Σεπτέμβριο του 2006, οπότε και εντάχθηκε στο δίκτυο Νατούρα 2000 με τον κωδικό GR1210001.

Η έκταση της περιοχής που χαρακτηρίστηκε Τ.Κ.Σ. ανέρχεται σε 255.000 στρέμματα.

Με το νόμο 4519, όλες οι περιοχές NATURA 2000 της χώρας υπάγονται πλέον σε κάποιον από τους 36 (28 παλιούς και 8 νέους) φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Ο φορέας διαχείρισης Βόρα – Πάικου – Βερμίου, θα είναι σωματείο ιδιωτικού δικαίου, με ευθύνη τη διαχείριση των παραπάνω τριών ορεινών όγκων και όποιων άλλων περιοχών Νατούρα βρίσκονται εντός του τόξου που σχηματίζουν.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Βέροιας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τη συγκεκριμένη ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή.

 

Tagged: