Παράταση Προγράµµατος Αξιολόγησης της Αποτελεσµατικότητας των εµβολιασµών των αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας µετά τους εµβολιασµούς του φθινοπώρου 2017

Παράταση Προγράµµατος Αξιολόγησης της Αποτελεσµατικότητας των εµβολιασµών των αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας µετά τους εµβολιασµούς του φθινοπώρου 2017

Από το τμήμα ζωοανθρωπονόσων, της Δ/νσης υγείας των ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λάβαμε πρόσφατα το παρακάτω μήνυμα:

Το Πρόγραµµα Αξιολόγησης της Αποτελεσµατικότητας των Εµβολιασµών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας που ακολουθεί την φθινοπωρινή εκστρατεία του 2017 λαµβάνει παράταση και θα ολοκληρωθεί την 31η Μαρτίου 2018 σε όλες τις περιοχές εµβολιασµού.

Οι βασικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθορίζονται στην υπ’αριθµ. 2997/98343/21.09.2017 Απόφαση.

Υπενθυµίζεται ότι για το έτος 2018 θα αποζηµιώνονται οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύλακες θήρας) µε το ποσό των 50 ΕΥΡΩ για κάθε αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί µέσα στο 2018, στις περιοχές εφαρµογής του Προγράµµατος Εµβολιασµού της άγριας πανίδας για τη Λύσσα και προσκοµίζεται στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

Η Προϊσταµένη της Δ/νσης

Χρυσούλα Δηλέ

Tagged: , ,