Η κυνηγετική φωτογραφία στο διαδίκτυο

Η κυνηγετική φωτογραφία στο διαδίκτυο

Σε μια συνεργασία με τον ΩΡΙΩΝΑ το έντυπο αυτό μοιράστηκε σε όλους τους Κυνηγετικούς Συλλόγους κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης
Μια φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις.
Η ανάρτηση στο διαδίκτυο μιας φωτογραφίας δεν είναι ιδιωτική μας στιγμή, αλλά μια δημόσια παρέμβαση.
Μια «καλή» κυνηγετική φωτογραφία πρέπει να μεταδίδει μόνο θετικά κυνηγετικά μηνύματα σε κυνηγούς και μη κυνηγούς θεατές.

Πηγή: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης