Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Ευρυγένης» του Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη.
Παρευρέθηκαν 55 εκπρόσωποι από τους 63 Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητας ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ. Παρόντες επίσης οι Επίτιμοι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας κ.κ. Γ. Δέλλιος και Ν. Μαϊλιάνης καθώς και το επίτιμο μέλος κ.κ. Ε. Τερζής. Σε όλους τους παρευρισκόμενους διανεμήθηκε έντυπο υλικό με τον προϋπολογισμό/απολογισμό της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, τον απολογισμό της δράσης της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, το έργο των κυνηγετικών οργανώσεων, καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια της ΚΣΕ. Διανεμήθηκε επίσης έντυπο, που συντάχθηκε μαζί με τον ΩΡΙΩΝΑ – Δίκτυο Κυνηγών σχετικά με κανόνες για την κυνηγετική φωτογραφία στο διαδίκτυο.
Πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα ανακηρύχθηκαν σε επίτιμα μέλη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας οι κ.κ. Ευμοιρίδης Δημήτριος και Σερραίος Λοϊζος για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά τους στην διασφάλιση της κυνηγετικής δραστηριότητας.


Το απερχόμενο ΔΣ παρουσίασε τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας στους τομείς της ενίσχυσης των Κυνηγετικών Συλλόγων, της λειτουργίας της Θηροφυλακής, της επιστημονικής έρευνας και της επικοινωνίας με διάφορους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 94% των δράσεων της Ομοσπονδίας αφορούσε φιλοθηραματικές δαπάνες και μόλις 6% αφορούσε διοικητικές δαπάνες.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ψήφισε ομόφωνα την έγκριση των Πεπραγμένων της Ομοσπονδίας, του Απολογισμού του 2016, του Προϋπολογισμού του 2017 και έκτακτα θέματα σχετικά με την ενίσχυση θηροφυλάκων σε θέματα υγείας, της προβολής του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ. Τονίστηκε η ανάγκη για ύπαρξη ενιαίας τιμής άδειας για όλους τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, ενώ διεξοδική συζήτηση έγινε για την επιβολή πρόσθετης εισφοράς υπέρ Συλλόγου και Ομοσπονδίας. Αποφασίστηκε ομόφωνα έκτακτη εισφορά υπέρ Συλλόγου τουλάχιστον 20 Ευρώ, και κατά ισχυρή πλειοψηφία πρόσθετη εισφορά υπέρ Ομοσπονδίας ίση με 10 Ευρώ.
Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν προτάσεις για τα τρέχοντα κυνηγετικά ζητήματα, καθώς και επισημάνσεις για βελτίωση του ρόλου των κυνηγετικών οργανώσεων.

Πηγή: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης

Tagged: ,