Η νέα διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας

Η νέα διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 23ης Απριλίου 2017, είναι η εξής:

  1. Πρόεδρος: Σιδέρης Αθανάσιος
  2. Αντιπρόεδρος: Καρυτόπουλος Αναστάσιος
  3. Γεν. Γραμματέας: Κουπάντσης Θωμάς
  4. Κοσμήτορας: Χαρίσης Βασίλειος
  5. Ταμίας: Τσίλης Παναγιώτης
  6. Σύμβουλος: Τσιφλίδης Χαράλαμπος
  7. Σύμβουλος: Μαυρόπουλος Φίλιππος

Ελεγκτική Επιτροπή

  1. Μέλος: Καπρίνης Δημήτριος
  2. Μέλος: Πανταζής Θωμάς
  3. Μέλος: Βακαλφώτης Χρήστος
Tagged: ,