Ασύρματοι: ποιοί, πως και πότε μπορούν να πάρουν άδεια χρήσης.

Ασύρματοι: ποιοί, πως και πότε μπορούν να πάρουν άδεια χρήσης.

Ο ασύρματος αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για οποιοδήποτε άνθρωπο δραστηριοποιείται στη φύση, μιας και τα δίκτυα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας δεν καλύπτουν αρκετές από τις μη κατοικημένες περιοχές και ειδικά τις ορεινές και σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να αποδειχτεί σωτήριος.

Η χρήση ασυρμάτου, η οποία μπορεί να γίνει μόνο για συγκεκριμένους λόγους, προϋποθέτει άδεια ραδιοερασιτέχνη.

(μετά την ανάρτηση του παρόντος άρθρου στις 22/9/2016, συνεχίσαμε τη σχετική έρευνα και διευκρινίζουμε πως:)

Στο κυνήγι, ο ραδιοερασιτέχνης – κυνηγός τον ασύρματο (VHF) μπορεί να τον χρησιμοποιεί μόνο για την ασφάλειά του. Με τυχόν απόκτηση άδειας ραδιοερασιτέχνη, νομιμοποιείται η κατοχή ασυρμάτου στη διάρκεια της θήρας αλλά όχι και η χρήση του για το συντονισμό στο κυνήγι. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις που βγαίνουν άδειες χρήσης ασυρμάτου στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας των Κυνηγετικών Συλλόγων.

*Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη χρήση των UHF ασυρμάτων για τα οποία δεν τίθεται θέμα άδειας για συγκεκριμένες 8 κλειδωμένες συχνότητες στις οποίες εκπέμπουν και λαμβάνουν τα cb.

Σε ότι αφορά στην κατοχή ασυρμάτου στο κυνήγι τριχωτών θηραμάτων αρκεί ο ενδιαφερόμενος να έχει την προηγούμενη άδεια. Σε περίπτωση των CB που εκπέμπουν στις 8 κλειδωμένες συχνότητες UHF, η χρήση είναι ελεύθερη. Σε οτι αφορά στο κυνήγι πτερωτών θηραμάτων, σύμφωνα με την Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. Β’ 757/18/12/1985, άρθρο 7, παρ. ε.) απαγορεύεται η χρήση ασύρματου για το συντονισμό στο κυνήγι τους. Η απαγόρευση αυτή όμως δε διατηρήθηκε στην Κ.Υ.Α.  37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1495/6.9.2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της» που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα πτηνά. Δεν είναι σαφές επομένως το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για την κατοχή (VHF) και τη χρήση (UHF) ασυρμάτου στη διάρκεια του κυνηγιού πτερωτών θηραμάτων.

Σχετικά με την απόκτηση άδειας ραδιοερασιτέχνη, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοχή και (εφόσον επιτρέπεται τη) χρήση ασύρματου, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να περάσει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις που δίνονται δύο φορές το χρόνο. Για τις εξετάσεις απόκτησης άδειας ραδιοερασιτέχνη αρμόδια Υπηρεσία στην περιοχή μας είναι η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ημαθίας.

Επικοινωνήσαμε με την παραπάνω Διεύθυνση και ενημερωθήκαμε πως η δεύτερη εξέταση για απόκτηση άδειας ραδιοερασιτέχνη θα διεξαχθεί μάλλον το Νοέμβριο (2016), οπότε όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούσαν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

Για την προετοιμασία για τις εξετάσεις απόκτησης άδειας ραδιοερασιτέχνη μεταφέρουμε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων τις σχετικές πληροφορίες που εντοπίσαμε:

Εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη-Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης

«Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στα πλαίσια της εφαρμογής της Υ.Α. 38200/1136/11-8-2011, αναβαθμίζει τη εξέταση των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών με την εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος εξέτασης.
Με το νέο σύστημα εξασφαλίζεται η άμεση, αντικειμενική και εύκολη εξέταση των υποψηφίων. Εξασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια ενώ απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη Δημόσια Διοίκηση.
Συγκεκριμένα :

·           Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και ο σχεδιασμός του έχει γίνει ώστε να είναι φιλικό προς τον χρήστη και ασφαλές προκειμένου να μην υπάρχει κανένα περιθώριο παρέμβασης.

·           Τα ερωτηματολόγια για κάθε εξεταζόμενο δημιουργούνται κάθε φορά με τυχαία επιλογή από την βάση δεδομένων κατά την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης.

·           Στο τέλος της εξέτασης το σύστημα εκτυπώνει τον αριθμό των ερωτήσεων που ετέθησαν στον υποψήφιο, των απαντήσεων που έδωσε, την ορθότητα τους καθώς και το τελικό αποτέλεσμα.

·           Το νέο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας «1» ή κατηγορίας «Εισαγωγικού Επιπέδου»

Το μηχανογραφικό σύστημα σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης χρήσης μίας εκδοχής προσομοίωσης του προγράμματος για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προκειμένου να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα TestRadio για πρώτη φορά στον υπολογιστή σας, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κατεβάστε το αρχείο TestRadio.zip  και αποθηκεύστε το σε ένα κατάλογο στον σκληρό σας δίσκο.
 2. Αποσυμπιέστε το αρχείο TestRadio.zip με κατάλληλο πρόγραμμα αποσυμπίεσης.
 3. Διαβάστε επίσης; και το MANUAL_TESTRADIO_MINI.pdf  για περισσότερες οδηγίες

Για να κατεβάσετε το αρχείο  με τις ερωτήσεις από την ύλη των εξετάσεων για την κατηγορία «1» πατήστε εδώ.*

Για να κατεβάσετε το αρχείο  με τις ερωτήσεις από την ύλη των εξετάσεων για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου» πατήστε εδώ.*

*Σημείωση: Τα δύο παραπάνω ερωτηματολόγια (PDF) ενδέχεται να μην ταυτίζονται πλήρως με τα ερωτηματολόγια στις εξετάσεις και να έχουν μικρές διαφορές π.χ. στην εμφάνιση των φωτογραφιών λόγω διαφορετικής ανάλυσης της οθόνης του εξεταστικού κέντρου, μικρές αλλαγές συντακτικού κ.λ.π.

Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.pdf
pdf documentΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ .pdf

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου

Kατηγορίες πτυχίων και προσόντα υποψηφίων

 • Τα πτυχία των Ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε (2) κατηγορίες («κατηγορία 1» και «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου»).
 • Δικαίωμα για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη έχουν οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι πολίτες Κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Προετοιμασία των εξετάσεων

 • Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται μία φορά ανά εξάμηνο.
 • Η διενέργεια των εξετάσεων προκηρύσσεται με απόφαση της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.
 • Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στις εξετάσεις, υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας όπου ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
 • Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και του τόπου της μονίμου κατοικίας του.
 • Προβλεπόμενο παράβολο 26 €
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και τη μόνιμη διαμονή τους.
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΕΘΝΙΚΟ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Για την «κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου»).

Xορήγηση πτυχίων Pαδιοερασιτεχνών

 • Στους επιτυχόντες των εξετάσεων χορηγείται πτυχίο Pαδιοερασιτέχνη.

Απαλλαγή από τις εξετάσεις των ραδιοερασιτεχνών

 • Απαλλάσσονται από κάθε είδους εξέταση οι κάτοχοι γενικού πτυχίου χειριστή ασυρμάτου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι διπλωματούχοι ραδιοτηλεγραφητές Α΄ και B’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.
 • Oι αρμόδιες υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή της παραπάνω διάταξης χορηγούν το πτυχίο και την άδεια ραδιοερασιτέχνη στους δικαιούμενους αυτούς οποτεδήποτε το αιτηθούν.
 • Απαλλάσσονται από την εξέταση στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’» όσοι καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών.

Διαδικασία: Κατάθεση δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

Χρόνος: O ακριβής χρόνος καθορίζεται κάθε φορά από τη Υπηρεσία που αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Πηγές:

http://www.yme.gr/index.php?tid=1184

http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=404&id=&tid=404#2

Tagged: