Καταγγέλουμε τη λαθροθηρία

Καταγγέλουμε τη λαθροθηρία

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις από το 2000 και έπειτα έχουν ιδρύσει, χρηματοδοτούν και συντονίζουν το Σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, το οποίο συνδράμει και συνεπικουρεί τη Δασική Υπηρεσία στο δύσκολο έργο της πάταξης της λαθροθηρίας. Στο διάστημα αυτό οι Θηροφύλακές μας έχουν να επιδείξουν τεράστιο έργο, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις οφείλεται στις έγκυρες καταγγελίες νόμιμων κυνηγών οι οποίοι νοιάζονται πρώτοι από όλους για τα θηρεύσιμα είδη.

Κανείς άλλος φορέας, πλην της Δασικής Υπηρεσίας και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής δεν έχει ασχοληθεί και δεν έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία το φαινόμενο της λαθροθηρίας στην Ελλάδα.

Με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου οι κυνηγοί βρισκόμαστε ξανά όλοι στην ύπαιθρο και αποτελούμε άγρυπνα μάτια για την προστασία  της φύσης και των θηραμάτων.

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε κυνηγού οποιαδήποτε παράβαση που σχετίζεται με τη θήρα αλλά και με το περιβάλλον ευυρύτερα, είναι ηθική υποχρέωσή μας να την καταγγείλουμε έγκαιρα και να προβούμε ακόμη και προσωπικά σε νόμιμες ενέργειες που θα οδηγούσαν στην καταστολή των παράνομων ενεργειών.

Το νούμερο του κινητού τηλεφώνου του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα που έχει έδρα τον Κ. Σ. Βέροιας είναι 6972711376, ενώ το νούμερο του γραφείου του Συλλόγου μας είναι 2331027495 (ωράριο γραφείου – πρωινές ώρες).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση περιβαλλοντικής παράβασης και κυρίως λαθροθηρίας παρακαλούμε να καλείτε σε κάποιο από τα παραπάνω νούμερα και να την καταγγέλετε έτσι ώστε να βοηθήσουμε όλοι σε ακόμη περισσότερο περιορισμό της παραβατικής συμπεριφοράς που βλάπτει τη φύση και τα θηράματα.

Tagged: ,