Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22/5/2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης. Η Συνέλευση έγινε στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Ευρυγένης» στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη.

Παρευρέθηκαν 61 εκπρόσωποι από τους 62 Κυνηγετικούς Συλλόγους αρμοδιότητας ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ. Παρόντες επίσης οι Επίτιμοι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας κ.κ. Γ. Δέλλιος, Ν. Μαϊλιάνης και Δ. Συρρής, καθώς και τα επίτιμα μέλη κ.κ. Ε. Τερζής και Δ. Μεσσήνης. Σε όλους τους παρευρισκόμενους διανεμήθηκε έντυπο υλικό με τον προϋπολογισμό/απολογισμό της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ, τον απολογισμό της δράσης της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, του επιστημονικού έργου και των μελετών των επιστημονικών συνεργατών, καθώς και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον «επονομαζόμενο» εθνικό διάλογο για το κυνήγι.

Το απερχόμενο ΔΣ παρουσίασε τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας στους τομείς της ενίσχυσης των Κυνηγετικών Συλλόγων, της λειτουργίας της Θηροφυλακής, της επιστημονικής έρευνας και της επικοινωνίας με διάφορους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 94% των εσόδων της Ομοσπονδίας αφορούσε φιλοθηραματικές δαπάνες και μόλις 6% αφορούσε διοικητικές δαπάνες.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ψήφισε ομόφωνα την έγκριση των Πεπραγμένων της Ομοσπονδίας, του Απολογισμού του 2015, του Προϋπολογισμού του 2016 και της διατήρησης της ίδιας τιμής της άδειας με την επιβολή πρόσθετης εισφοράς υπέρ Συλλόγου και Ομοσπονδίας.

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν προτάσεις για τα τρέχοντα κυνηγετικά ζητήματα, καθώς και επισημάνσεις για βελτίωση του ρόλου των κυνηγετικών οργανώσεων.

Κατόπιν η Εφορευτική Επιτροπή ξεκίνησε τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των εκπροσώπων στο νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Ψήφισαν 61 εκπρόσωποι. Έγκυρα 60, Άκυρα 1. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 1. Θεόφιλος Μυλόπουλος 45
 2. Νικόλαος Καλογεράκος 39
 3. Ιωάννης Πολυχρόνης 38
 4. Αστέριος Τζίμας 37
 5. Νικόλαος Τσιώμπρας 36
 6. Δημήτριος Παντελάκης 34
 7. Ιωάννης Γεωργιάδης 33
 8. Λοϊζος Σερραίος 33
 9. Σωτήριος Δημηρόπουλος 28
 10. Αθανάσιος Μουστάκας 18

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν:

 1. Γεώργιος Δέλλιος
 2. Παναγιώτης Μαλλίδης

Το 3ο μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής θα οριστεί με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Επειδή ισοψήφησαν στην 7η εκλόγιμη θέση οι κ. Γεωργιάδης και Σερραίος, η Εφορευτική Επιτροπή σε ανοικτή διαδικασία παρόντων των υποψηφίων πραγματοποίησε κλήρωση, με την οποία κληρώθηκε ο κ. Γεωργιάδης.

Η συγκρότηση σε Σώμα και η κατανομή των αξιωμάτων θα γίνει κατά την 1η συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Πηγή: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης