Η πραγματικότητα, η γνώση και η επιστήμη δίνουν μάθημα στους αντικυνηγούς

Η πραγματικότητα, η γνώση και η επιστήμη δίνουν μάθημα στους αντικυνηγούς

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, στα πλαίσια του προσχηματικού και δήθεν εθνικού διαλόγου για τη θήρα που έλαβε χώρα πρόσφατα στο ΥΠΕΝ, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Το παρακάτω κείμενο απαντά στους ανυπόστατους ισχυρισμούς και τις ιδεοληπτικές στρεβλώσεις του αντί-κυνηγετικού μένους που προβάλλουν διάφοροι φορείς.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις του εθνικού διαλόγου

Πηγή: Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας