Προσφυγή της ΚΟΜΑΘ στο ΣτΕ κατά της ίδρυσης αιολικού πάρκου στο Βέρμιο

Προσφυγή της ΚΟΜΑΘ στο ΣτΕ κατά της ίδρυσης αιολικού πάρκου στο Βέρμιο

Προσφυγή κατέθεσε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της ίδρυσης μεγάλου αιολικού πάρκου στο όρος Βέρμιο.
Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2015.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο των Βαλκανίων, οι δε επιπτώσεις του στο τοπίο, στα είδη πανίδας και χλωρίδας ενώ εκτιμάται πως θα είναι σοβαρές, μάλλον δεν αντιμετωπιστήκανε επαρκώς στη Μ. Π. Ε. Αξίζει να αναφερθεί ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, καμία Περιβαλλοντική Οργάνωση δεν έχει πάρει θέση για τη συγκεκριμένη τόσο μεγάλη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον μέχρι σήμερα.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική διαμαρτυρία της ΚΟΜΑΘ.
Διαμαρτυρία της ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ για την εγκατάσταση του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο όρος Βέρμιο. » Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης