Νέα έρευνα της ΚΟΜΑΘ: οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη θήρα:μία περίπτωση σε μεσογειακό οικοσύστημα

Νέα έρευνα της ΚΟΜΑΘ: οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη θήρα:μία περίπτωση σε μεσογειακό οικοσύστημα

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις επιπτώσεις στη δραστηριότητα της θήρας από μια μεγάλη πυρκαγιά το 2006 στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Με τη χρήση ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις της εισοδηματικής ελαστικότητας της ζήτησης για άδειες κυνηγιού στην περιοχή της Κασσάνδρας και τα έξοδα για κυνηγετικές εξορμήσεις πριν και μετά την πυρκαγιά. Παρατηρήθηκε ότι οι κυνηγοί προσπάθησαν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους παρά τους υπερβολικούς περιορισμούς στο κυνήγι, ωστόσο οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ήταν σοβαρές τόσο από την πυρκαγιά όσο και από τη συνακόλουθη απαγόρευση της θήρας από τη δασική υπηρεσία. Στο τέλος συζητείται η διαχείριση της θήρας μετά τις πυρκαγιές.

Η εργασία δημοσιεύτηκε το 2014 στα αγγλικά στο περιοδικό Journal of Biogeosciences and Forestry.

Μπορείτε να τη δειτε ολόκληρη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη θήρα: μια περίπτωση σε μεσογειακό οικοσύστημα

Πηγή:Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης

Tagged: , ,