Λαθροϋλοτομία ή κοινωνικά δίκαιη καυσοξύλευση; Δυνατότητες των Ελληνικών δασών για περισσότερη υλοτομία και απασχόληση

Λαθροϋλοτομία ή κοινωνικά δίκαιη καυσοξύλευση; Δυνατότητες των Ελληνικών δασών για περισσότερη υλοτομία και απασχόληση

Το φαινόμενο της λαθροϋλοτομίας και κατ’επέκταση της αιθαλομίχλης, αμφότερα γνήσια τέκνα της «κρίσης»,  αποτελούν μία από τις πλέον τρανταχτές αποδείξεις της διαπίστωσης πως ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν απαιτούνται χρήματα, κυβέρνηση και υπηρεσίες, από γραφειοκρατεία ή ανικανότητα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών στα δύσκολα χρόνια που ζούμε.

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω, αρκεί η οργάνωση και ο συντονισμός και κυρίως η βούληση σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο για να επιτευχθούνε με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια: και κάλυψη της ενεργειακής φτώχειας και απασχόληση και μείωση της λαθροϋλοτομίας και προστασία των οικλογικά ευαίσθητων περιοχών από την άναρχη και παράνομη υλοτόμηση.

Ελπίζουμε τα παρακάτω να φτάσουν στα γραφεία των αρμόδιων και να θεσπιστούν άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα προς αυτην την κατεύθυνση, έτσι ώστε αφενός μεν να περιοριστεί άμεσα η λαθροϋλοτομία στην τρέχουσα περίοδο και αφετέρου δε να υπάρξει επιτέλους κάλυψη των αναγκών σε καυσόξυλα από το Φθινόπωρο και μετά, η οποία θα συμβάλλει τα μέγιστα στη μείωση του φαινομένου της αιθαλομίχλης που δηλητηριάζει τα τελευταία χρόνια τα πνευμόνια όλων μας.

«Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας άσκησαν πιέσεις στο περιβάλλον μέσα από τις λαθραίες υλοτομίες, ενώ η έλλειψη διαχείρισης των δασών και οργανωμένου σχεδίου ενίσχυσης με καυσόξυλα των ασθενέστερων νοικοκυριών στέρησε σε αυτά την ευκαιρία να επωφεληθούν από το δάσος χωρίς να απειλήσουν την οικολογική ισορροπία. Έτσι, πολύ σύντομα, η λαθροϋλοτομία κατέστη ο πρώτος κίνδυνος υποβάθμισης των δασών σε αρκετές περιφέρειες της χώρας.

Το θέμα αυτό απασχόλησε και την ομάδα έργου του προγράμματος INFORM – ENV/LIFE08/GR/000574, που υλοποιεί το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στη Δράμα (το Τμήμα ανήκει στο ΤΕΙ Καβάλας) με σκοπό τη δημιουργία βάσεως δεδομένων για κάθε είδους πληροφορία που αφορά στα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα. Από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η ομάδα έργου εξάγονται δύο πολύ σημαντικά συμπεράσματα: ότι, βάσει των ρυθμών ανάπτυξης των ελληνικών δασών, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού πλούτου με απόλυτα διασφαλισμένη την αειφορία του και ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί σχέδιο εκτεταμένης καυσοξύλευσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης περισσότερων νοικοκυριών με δίκαια εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Με άλλα λόγια, η οργανωμένη από την Πολιτεία νόμιμη υλοτομία μπορεί να συμβάλλει περισσότερο από τη λαθροϋλοτομία στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην πάταξη της λαθροϋλοτομίας και του παραεμπορίου ξυλείας και θα εξασφαλίσει την προστασία των ελληνικών δασών, επιτελώντας και κοινωνικό έργο. Επιπλέον, η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος υλοτομίας θα αυξήσει τη ζήτηση στην απασχόληση δασεργατών και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στο δασικό χώρο, συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κατά συνέπεια, μπορεί να καλλιεργήσει στην κοινή γνώμη την ιδέα ότι η αειφορική διαχείριση των δασών προσφέρει στην κοινωνία και οικονομικά οφέλη που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τη δασοπονία και αυτά να αποτελέσουν κίνητρο δασοπροστασίας άρα και περιορισμού κάθε λογής παράνομων εργασιών.

Μερικές ακόμα προτάσεις του έργου, που μπορούν να ενισχύσουν τη δασοπροστασία έναντι της λαθροϋλοτομίας, είναι η προώθηση της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών ιδιαίτερα σε οριακά εδάφη από πλευράς παραγωγικότητας ή εξαιτίας του κινδύνου για διάβρωση και ερημοποίηση, καλλιέργεια που μπορεί να συντελέσει στην αύξηση του τοπικού εισοδήματος, η προώθηση της οργανωμένης και με κατάλληλη εκπαίδευση απασχόλησης μέσα στο δάσος σε άλλες πλην της υλοτομίας επαγγελματικές δραστηριότητες και, τέλος, η σωστή ενημέρωση του κοινού και η προώθηση του εθελοντισμού για τη δασοπροστασία.

Μεγάλο μέρος του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα στοιχεία θα είναι σύντομα διαθέσιμα στη δημοσιότητα. Περισσότερα στοιχεία για το Πρόγραμμα INFORM στην ιστοσελίδα http://www.inform-life.gr/index.php.

Η Ομάδα Έργου 

info@inform-life.gr

Πηγή: Διαδικτυακή Κοινότητα Δασολόγων – dasologoi.gr

Tagged: , ,