Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται όλα τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Μαϊου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μακροχωρίου (πρώην Δημαρχείο Αποστόλου Παύλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκθεση Ελέγχου Ελεγκτικής Επιτροπής
  2. Έγκριση Απολογισμού χρήσεως 2013
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2014
  4. Ανακοινώσεις – προτάσεις

Με τιμή,
ο Πρόεδρος
Γεώργιος Παπασάββας
ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Καπρίνης