Ενισχύεται σε προσωπικό το Κρατικό Εκτροφείο Θηραμάτων του Δασαρχείου Νάουσας

Ενισχύεται σε προσωπικό το Κρατικό Εκτροφείο Θηραμάτων του Δασαρχείου Νάουσας

Το Δασαρχείο Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Εκτροφείου Θηραμάτων «Αγίου Νικολάου» του Δασαρχείου Νάουσας και συγκεκριμένα:

  • Πέντε (5) Εργατών Εκτροφείου Υ.Ε. με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες

Για τα απαιτούμενα προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, την βαθμολόγηση και για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την σύμβαση δείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ  που ακολουθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 Δασαρχείου Nάουσας

Πηγή: Δασαρχείο | καθημερινή ενημέρωση σε δασικά και περιβαλλοντικά θέματα

Σ.Σ. η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί ανάσα ζωής για το συγκεκριμένο κρατικό εκτροφείο στο οποίο ο Κ. Σ. Βέροιας έχει διαθέσει γενήτορες κολχικού φασιανού και πεδινής πέρδικας από πέρυσι.

Τα κρατικά εκτροφεία ακολοθούν τη γενική πορεία – κατάρρευση του Ελληνικού Δημοσίου και σε πολλές περιπτώσεις «επιβιώνουν» αποκλειστικά και μόνο χάρη στο μεράκι και το πείσμα μεμονωμένων υπαλλήλων, διαπίστωση που ισχύει και για το Εκτροφείο της Νάουσας.

Ελπίζουμε οι πολιτικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν στο μέλλον να δώσουν τη δυνατότητα στα Κρατικά Εκτροφεία να συνεχίσουν να υπάρχουν.

Tagged: ,