Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ.-Θ.

Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤ΄ Κ.Ο.ΜΑ.-Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αριθμ. 635/16-05-2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ, πραγματοποιήθηκε ανακατανομή αξιωμάτων. Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καλογεράκος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Γιαπουτζής Απόστολος

Γεν. Γραμματέας: Πολυχρόνης Ιωάννης

Ταμίας: Σοφιανίδης Γεώργιος

Μέλη: Ευμοιρίδης Δημήτριος, Σερραίος Λοΐζος, Τσιώμπρας Νικόλαος

Πηγή: ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης,  www.hunters.gr