ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Κ. Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Κ. Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Καλούνται όλα τα μέλη του Κ. Σ. Βέροιας σε Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες την 5η Μαΐου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μακροχωρίου (πρώην Δημαρχείο Αποστόλου Παύλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

2. Εκλογή έξι (6) μελών Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία

3. Εκλογή δύο (2) μελών Ελεγκτικής Επιτροπής με διετή θητεία

4. Ανακοινώσεις – προτάσεις

Σε περίπτωση αναβολής από έλλειψη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 12 Μαΐου 2013 στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μεε τα γραφεία του Συλλόγου

Με τιμή,

       Ο Πρόεδρος                                          ο Γεν. Γραμματέας

Παπασάββας Γεώργιος                           Καπρίνης Δημήτριος