Ενίσχυση του Κρατικού Εκτροφείου Νάουσας με Λιβαδοπέρδικες και Κολχικούς Φασιανούς

Ενίσχυση του Κρατικού Εκτροφείου Νάουσας με Λιβαδοπέρδικες και Κολχικούς Φασιανούς

Ο Κ. Σ. Βέροιας, στις 12/11/2012 αγόρασε, μετέφερε και παρέδωσε στο Κρατικό Εκτροφείο Νάουσας 30 γεννήτορες κολχικού φασιανού και 50 γεννήτορες λιβαδοπέρδικας με στόχο την ενίσχυση του πληθυσμού των συγκεκριμένων ειδών στο εκτροφείο ενόψει αναπαραγωγικής περιόδου.

DSCF1416(1) (1024x568)              DSCF1404 (1024x768)(1)

Με την παραπάνω ενέργεια, ξεκίνησε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα η συνεργασία του Συλλόγου με το συγκεκριμένο Εκτροφείο το οποίο υποχρηματοδοτείται λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν εκτιμάται πως μπορεί να προσφέρει πολλά στον τομέα του εμπλουτισμού της περιοχής με θηρεύσιμα είδη ή είδη που είναι σημαντικά για τους κυνηγούς αλλά και τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

DSCF1405 (1024x768)(1)              DSCF1406 (1024x768)(1)

Τέτοια είδη είναι ο κολχικός φασιανός και η λιβαδοπέρδικα, τα οποία παλαιότερα ευδοκιμούσαν στην περιοχή αλλά σήμερα οι πληθυσμοί τους έχουν συρρικνωθεί λόγω της καταστροφής – κακής διαχείρισης των ενδιαιτημάτων τους.